Tuesday, April 03, 2012

بعد از تو

بعد از تو با هر که می‌شد، هر چه می‌شد امتحان کردم
--- آخرین آلارم ساعت ۷ ---

No comments: