Monday, April 02, 2012

کوشی

از آن شب‌هاست که فقط دلم می‌خواهد سرم را بکنم بیرون پنجره و داد بزنم. کجایی بی شرف؟

No comments: