Wednesday, November 30, 2011

هیج وقت وطن‌پرست نبوده‌ام
هیچ وقت به ملیتم، قومیتم، زبانم، خانوده‌ام، جنسیتم و هر آنچه که انتخابش از عهده‌ی من خارج بوده افتخار نکرده‌ام

اما حس شرمنده‌گی را می‌فهمم، حس پایین انداختن سر را به خاطر آنچه انجام دادن یا ندادنش در دستان تو نبوده‌است. حس بیانیه‌ای را می‌فهمم که تنها می‌گوید من از جنس اینها نیستم


No comments: